Časté otázky

Do výroby solárních panelů se více energie vloží než získá. Je to tak?

Není. Energetická návratnost PV systémů (EPBT) je aktuálně u nových panelů mezi 0,7 – 2 lety, záleží na lokaci a typu technologie. Více zde.

Stojí mě pořízení panelů víc, než kolik ušetřím?

Pokud si solární panely pořizujete, abyste pokryli vaší spotřebu elektrické energie, pak se návratnost investice do solárních panelů pohybuje do 10 let. A to bez jakýchkoliv dotací. Dotace mohou návratnost investice dále snížit.

Jak je to s životností a recyklací solárních panelů?

Životnost fotovoltaického panelu je definována poklesem výkonu o 20 %. Téměř všichni výrobci běžně dostupných krystalických a tenkovrstvých panelů garantují maximální pokles účinnosti o 10 % za 10 nebo 12 let a 20 % za 25 let. V praxi se na nejstarších instalacích pokles účinnosti po 25 letech pohybuje kolem 6 až 8 %. Skutečná životnost proto bude výrazně delší.

V současnosti se předpokládá, že životnost definovaná poklesem účinnosti o 20 % bude u kvalitních panelů minimálně 30 až 40 let od jejich instalace. Panely však mohou být funkční i po této době, pouze jejich účinnost bude postupně dále klesat.

Je velmi rozšířeným mýtem, že likvidace solárních panelů bude drahá. Opak je pravdou. U většiny solárních panelů už má majitel jejich likvidaci předplacenou v mezinárodním recyklačním systému PV Cycle. V České republice byla navíc legislativně nařízena povinnost přispívat do českých recyklačních fondů. To znamená, že recyklace některých solárních panelů již byla s předstihem zaplacena, a to dokonce několikrát. Likvidace většiny solárních elektráren bude zisková záležitost. Každá FVE je připevněna na kovových konstrukcích, které jsou zpravidla z pozinkované oceli a hliníku. Fotovoltaické panely a střídače jsou propojeny měděnými kabely. Každý majitel elektrárny tedy bude na konci její životnosti profitovat z prodeje druhotných surovin.

Jak si můžu sám/a dát panely na střechu a vyrábět si elektřinu? Co pro to musím udělat a kolik mě to bude stát?

Záleží na mnoha faktorech. Solární panely na střechu vrátí svoji cenu tím dříve, čím jsou levnější, účinnější a lépe umístěné. Záleží také na typu technologie, zpracování celého projektu a samotné instalaci. Na budovu můžete namontovat buďto solární systém určený pro ohřev vody (solární kolektory), nebo fotovoltaické panely , které slouží k výrobě elektřiny. Řada firem nabízí praktické kalkulačky pro výpočet návratnosti investice do střešní fotovoltaiky.

Solární panely jsou všude na polích a zabírají půdu, kde můžeme pěstovat jídlo. Hrůza.

Přesně toto my nechceme, Greenpeace prosazuje instalaci panelů na střechy domů, veřejných budov, skladů, montážních hal či na infrastrukturu. Nechceme nové solární barony, ale instalace v majetku lidí – samovýrobců elektřiny, měst a obcí, energetických družstev či malých a středních podniků.  V České republice by již za 14 let mohly vyrábět elektřinu z vlastních obnovitelných zdrojů dva miliony lidí a v roce 2050 již každý druhý obyvatel. Pokrýt by tak samovýrobci mohli třetinu naší celkové spotřeby elektrické energie. Vyplývá to ze studie, kterou zpracovala nezávislá nizozemská výzkumná a konzultační společnost Delf CE. Ke stažení zde.

Co přesně rekonstrukce školy obnáší?

Město ve škole vymění starý kotel na uhlí za tepelná čerpadla a pomocí naší sbírky chceme vybrat peníze na 10kWp fotovoltaický systém, který nový systém vytápění doplní. Zároveň chceme ve škole změnit dodavatele elektřiny za Nano Energies, aby byla škola jela ze 100 % na obnovitelné zdroje.

Kolik energie se ušetří a kolik čisté energie se vyrobí? Jaký bude poměr špinavé a čisté energie po rekonstrukci?

Pokud škola přejde k Nano Energies, bude 100% poháněna čistou energií. 10kWP fotovoltaický systém vyrobí až 11 000 kWh ročně. Stávající roční spotřeba školy je cca 36 000 kWh, takže nové panely vyrobí skoro třetinu roční spotřeby školy. Ovšem s přechodem na tepelné čerpadlo je nutné kalkukovat s vyšší spotřebou elektrické energie.

Na co mé dary půjdou/ co se nakoupí?

Všechny peníze půjdou na koupi fotovoltaického systému. Greenpeace nepůjde ani koruna, stejně tak na administraci sbírky.

Kolik energie vyrobí panely na střeše školy? K čemu se panely budou přesně používat?

Záleží na kolik panelů vybereme, plánovaných 10 kWp vyrobí až 11 000 kWh ročně. Panely se budou používat na výrobu elektrické energie a doplní nově instalované tepelné čerpadlo.

Co se bude ve škole dít když nebude svítit slunce? Bude to fungovat?

Pokud bude tma, panely fungovat nebudou, pokud bude pod mrakem, tak se jejich výkon bude snižovat, nicméně škola bude stále připojena k síti, takže i když nebude svítit, tak bude mít elektrickou energii k dispozici.